National Anthem

English

Shqip (Albanian)

Welcome

Mirë se vjen

Hello
(General greeting)

Çkemi
Tungjatjeta

Hello (on phone)

Alo

How are you?

Si jeni? (frm)
Si je? (inf)

Reply to How are you?

Mirë, falemenderit, po ju? (frm)
Mirë, falemenderit, po ti? (inf)

Long time no see

Ka shumë kohë që sjemi parë

Whats your name?

Si ju quajnë? (frm)
Si te quajnë? (inf)
Si quheni? (frm)
Si quhesh? (inf)

My name is ...

Mua më quajnë ...
Unë quhem ...

Where are you from?

Nga jeni? (frm)
Nga je? (inf)

Im from ...

Unë jam nga ...

Pleased to meet you

Gëzohem që të takova

Good morning 
(Morning greeting)

Mirëmëngjes

Good afternoon 
(Afternoon greeting)

Mirëdita

Good evening 
(Evening greeting)

Mirëmbrëma

Good night

Natën e mirë

Goodbye 
(Parting phrases)

Paçim
Mirupafshim
Shihemi më vonë (see you later)

Good luck

Paç fat!

Cheers!
(Toasts used when drinking)

Gëzuar!
Gëzuar, or!
Shëndeti tuaj!

Have a nice day

Ditën e mirë!

Bon appetit / 
Have a nice meal

Tbëftë mirë!

Bon voyage / 
Have a good journey

Rrugë të mbarë

I understand

Unë kuptoj

I dont understand

Nuk kuptoj

Yes

Po

No

Jo

Maybe

Ndoshta

I dont know

Unë nuk e di

Please speak more slowly

Mundeni të flisni pak më ngadalë, ju lutem? (frm)
Mund të flasësh pak më ngadalë, të lutem? (inf)

Please say that again

Mundeni ta përsërisni, ju lutem? (frm)
Mund ta përsërisësh, të lutem?

Please write it down

Mund ta shkruash ju lutem? (frm)
Mund ta shkruash të lutem? (inf)

Do you speak English?

A flisni anglisht? (frm)
A flet anglisht? (inf)

Do you speak Albanian?

A flisni shqip? (frm)
A flet shqip? (inf)

Yes, a little
(reply to Do you speak ...?)

Po, pak

Excuse me

Më fal!

How much is this?

Sa kushton kjo?

Sorry

Më fal!

Please

Ju lutem (frm)
Të lutem (inf)

Thank you

Falemenderit
Shumë falemenderit

Reply to thank you

Ska përse

Wheres the toilet?

Ku është banjoja?

Would you like to dance with me?

A doni të kërceni?
A doni të vallzoni?

I love you

Të dua

Get well soon

Shërim të shpejtë!

Go away!

Zhduku!
Largohuni!

Leave me alone!

Lëmë rehat!

Help!

Ndihmë!

Fire!

Zjarr!

Stop!

Ndalo!

Call the police!

Thirrni policinë!

Christmas and New Year greetings

Gëzuar Krishtlindjet e Vitin e Ri

Easter greetings

Gëzuar Pashkët

Birthday greetings

Gëzuar Ditëlindjen

One language is never enough

Një gjuhë asnjëherë nuk është mjaft

My hovercraft is full of eels
Why this phrase?

Automjeti im është plot me ngjala

OUR AIRLINE PARTNER

Newsletter Subscription

No. Of Visitor

Flag Counter

Follow Us

Copyright @ 2015 Travel-Fsu. All rights reserved. Developed By: HYPERNET IT SOLUTIONS