National Anthem

English

slovenčina (Slovak)

Welcome

Vitaj (sg/inf)
Vitajte (pl/frm)

Hello
(General greeting)

Ahoj (sg/inf)
Ahojte (pl/frm)
Nazdar
Servus

How are you?

Ako sa máte? (frm)
Ako sa máš? (inf)
Ako sa máte? (pl)

Reply to How are you?

Ďakujem, dobre. A Vy? (frm)
Ďakujem, dobreho
Ďakujem, dobre. A ty? (inf)
Ďakujem, dobre. A vy? (pl)

Whats your name?

Ako sa voláš? (inf)
Ako sa voláte? (frm)

My name is ...

Volám sa ...

Where are you from?

Odkialʼ si? (inf)
Odkialʼ ste? (frm)

Im from ...

Som z ...

Pleased to meet you

Teší ma

Good morning 
(Morning greeting)

Dobré ráno (used until 8am)
Dobrý deň (used from 8am until dark)

Good afternoon 
(Afternoon greeting)

Dobré popoludnie (rarely used)

Good evening 
(Evening greeting)

Dobrý večer

Good night

Dobrú noc

Goodbye 
(Parting phrases)

Dovidenia (frm)
Zbohom (frm)
Čau (inf)
Ahoj (inf)

Good luck

Veľa šťastia!

Cheers! 
(Toasts used when drinking)

Na zdravie!

Have a nice day

Pekný deň!
Pekný deň prajem!

Bon appetit / 
Have a nice meal

Dobrú chuť!

Bon voyage / 
Have a good journey

Šťastnú cestu!

Yes

Áno

No

Nie

Maybe

Možno

I dont know

Neviem

I understand

Rozumiem

I dont understand

Nerozumiem

Please speak more slowly

Hovorte prosím pomalšie

Please say that again

Môžeš to zopakovať? (inf)
Môžete to zopakovať? (frm)
Ako prosím? (in hurry)

Please write it down

Napíšte mi to prosím

Do you speak English?

Vieš po anglicky? (inf)
Hovoríš po anglicky? (inf)
Hovoríte po anglicky? (frm)
Viete po anglicky? (frm)

Do you speak Slovak?

Hovoríte po slovensky? (frm)
Viete po slovensky? (frm)
Hovoríš po slovensky? (inf)
Vieš po slovensky? (inf)

Yes, a little
(reply to Do you speak ...?)

Áno, trochu

How do you say ... in Slovak?

Ako sa po slovensky povie ...?

Excuse me

Prepáčte!

How much is this?

Koľko to stojí?

Sorry

Pardón!

Please

Prosím

Thank you

Ďakujem
Ďakujem vám
Ďakujem pekne
Ďakujem velʼmi pekne

Reply to thank you

Prosím
Niet za čo

Wheres the toilet?

Kde je záchod?
Kde je WC?

This gentleman will pay for everything

Tento pán všetko zaplatí

This lady will pay for everything

Táto pani všetko zaplatí

Would you like to dance with me?

Smiem prosiť?
Zatancovali by ste si so mnou?

I miss you

Chýbaš mi (inf)
Chýbate mi (frm)

I love you

Ľúbim Ťa

Get well soon

Skoro sa uzdrav!
Skoré uzdravenie! (in a letter)

Go away!

Choď preč (inf)
Choďte preč (frm)

Leave me alone!

Daj mi pokoj!
Dajte mi pokoj!
Nechajte ma!
Nechaj ma!

Help!

Pomoc!

Fire!

Horí!

Stop!

Stop! Stoj!

Call the police!

Zavolajte políciu!

Christmas and New Year greetings

Veselé vianoce a Štastný nový rok

Easter greetings

Veselé prežitie Veľkonočných sviatkov

Birthday greetings

Všetko najlepšie k narodeninám
Všetko najlepšie

Congratulations!

Gratulujem!

My hovercraft is full of eels
Why this phrase?

Moje vznášadlo je plné úhorov

One language is never enough

Jeden jazyk nie je nikdy dosť

OUR AIRLINE PARTNER

Newsletter Subscription

No. Of Visitor

Flag Counter

Follow Us

Copyright @ 2015 Travel-Fsu. All rights reserved. Developed By: HYPERNET IT SOLUTIONS